EXPERTIZA A SLUŽBY

Naše expertíza

Využití výsledků výzkumu v praxi je v biomedicíně výrazně složitější než v jiných oblastech. Je to dáno tím, že mluvíme o lidském zdraví – nejzákladnější hodnotě každého z nás. Proto je zde na místě velká opatrnost, vyžaduje se celá řada laboratorního testování a klinických studií, jež mají prokázat, že daný produkt je pro člověka bezpečný a přiměřeně účinný. Cesta z „laboratoře k lůžku pacienta“ je dlouhá a je třeba celá řada zkušených expertů z různých oblastí, celé týmy expertů, aby byla úspěšná. To samozřejmě není ani jednoduché ani levné. A proto je tu CZECRIN. CZECRIN je expertní výzkumná infrastruktury, zahrnující odborníky ze všech oblastí a částí cesty vývoje léku. Dostupnost této expertizy – jak fyzická, tak finanční – je klíčem k umožnění využití biomedicínského výzkumu v klinické praxi.