EXPERTNÍ TÝM CZECRIN

Náš expertní tým

CZECRIN jako distribuovaná síť pokrývající celou ČR a spolupracující s většinou univerzit a univerzitních nemocnic sdružuje velkou expertní kapacitu ve všech odborných oblastech. Přímé napojení na vědecký prostor EU prostřednictví členství v ECRIN-ERIC umožňuje využití zahraniční expertízy pro chod CZECRIN.

Advisory Board

Mezinárodní poradní výbor CZECRIN

CZECRIN Advisory Board (AB) byl založen v roce 2016 s cílem propojit vědecké směřování CZECRIN s celosvětovými trendy a získat možnost nezávislého nadnárodního pohledu, poradenství a pravidelného hodnocení. CZECRIN AB poskytuje doporučení a návrhy stejně jako nezávislé hodnocení v oblastech vědecké činnosti CZECRIN, portfolia služeb, klíčových oblastí strategického rozvoje a mezinárodní perspektivy a budoucího směřování. CZECRIN AB se skládá z vysoce kvalifikovaných, národně a mezinárodně uznávaných odborníků, včetně rovněž dvou členů Mezinárodního vědeckého poradního výboru (ISAB) partnerské instituce FNUSA-ICRC. V roce 2020 má AB devět členů a klíčové zastoupené oblasti jsou v souladu s hlavními odbornými znalostmi CZECRIN – věda, výzkum a vývoj v klinické medicíně, regulační záležitosti, klinické studie, etické aspekty a správa dat na základě principů FAIR, vědecké vyhlídky v biomedicíně, sociální zdraví, a vzdělání.

Kubiak Christine, PharmDr., Ph.D.

ECRIN

Mgr. Dvořáček Jakub, MHA, LL.M.

Náměstek ministra zdravotnictví pro oblast českého předsednictví

prof. Šabovič Mišo, MD

UMD Ljublana

prof. Dr. med. Florian Lordick

University Cancer Center Leipzig

Banzi Rita, MD, Ph.D.

Mario Negri Institute

Mgr. Koščík Michal, Ph.D.

MU Brno

prof. MUDr. Slanař Ondřej, Ph.D.

Univerzita Karlova

prof. Magnus Nilsson, MD, Ph.D.

Karolinska Institutet

Experti CZECRIN

Doc. MUDr. Regina Demlová, PhD.

ředitelka CZECRIN, předsedkyně CZECRIN Board, vedoucí DONet

Doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.

Leading expert CZECRIN ATMP

PharmDr. Lenka Součková, Ph.D.

CZECRIN ACADEMY, Evropský korespondent ECRIN

doc. MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.

leading expert CZECRIN ONCO

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., FRCP

leading expert CZECRIN EPILEPSY

prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.

leading expert CZECRIN PERI

doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

leading expert CZECRIN PNEUMO

MUDr. Jana Vinklerová, Ph.D.,  MBA

vedoucí CTC, access & development manager

MUDr. Jiří Deml

Vedoucí RaPhe

prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.

Vedoucí ACIU

Mgr. Kateřina Nebeská

Evropský korespondent ECRIN

prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

leading expert CZECRIN CARDIO

prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.

Leading expert CZECRIN STROKE

doc. MUDr. Jan Maláska, Ph.D.

Leading expert CZECRIN ICU