O CZECRIN

Co je CZECRIN?

CZECRIN je velká výzkumná infrastruktura, založená rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), kterým je také z prostředků účelové podpory velkých výzkumných infrastruktur financována. Rozhodnutí o založení výzkumné infrastruktury bylo podepsáno dne 21. března 2014, a to na základě spolupráce mezi Masarykovou univerzitou (MU; hostitelská instituce) a Fakultní nemocnicí Sv. Anny v Brně (FNUSA; partnerská instituce) s cílem vytvoření celonárodní vědecké sítě partnerů pro provádění nekomerčního klinického výzkumu a klinických studií na národní I mezinárodní úrovni. Pro léta 2020 – 2022 byla na řešení projektu velké výzkumné infrastruktury poskytnuta finanční dotace MŠMT (LM2018128). Podobně jako ostatní infrastruktury klinického výzkumu v rámci ECRIN-ERIC nemá ani LRI CZECRIN status právnické osoby. Právnickou osobou a hostitelskou institucí CZECRIN je Masarykova univerzita (MU), jedna z předních středoevropských vědeckých institucí. Výzkumné infrastruktury provozované MU jsou důležitým pilířem systémů výzkumu a inovací v České republice. Jejich význam je zdůrazněn participací v 16 výzkumných infrastrukturách uvedených v českém národním plánu velkých infrastruktur (Czech National Roadmap for Large RDI Infrastructures). Devět z těchto projektů je také součástí výzkumných infrastruktur celoevropského zájmu zahrnutých do Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI). Osm výzkumných infrastruktur je v oblasti zdraví a výživy.

FNUSA – zakládající partner – je univerzitní nemocnice s excelentními klinickými výzkumnými kapacitami soustředěnými v Mezinárodním centru pro klinické studie (ICRC). Její podpora v oblasti koordinace sítí klinických pracovišť, technického a administrativního zabezpečení je podstatnou součástí CZECRIN.

V současné době je velká výzkumná infrastruktura CZECRIN celonárodní a plně funkční výzkumná infrastruktura podporující a realizující akademický klinický výzkum v České republice. Poskytuje jedinečné odborné znalosti, výzkum, vývoj, výrobu a implementační kapacity v lékařských vědách. CZECRIN podporuje národní a mezinárodní spolupráci v oblasti klinického výzkumu ve prospěch pacientů, občanů a zdravotní péče. To vše zahrnuje nová komplexní strategie CZECRIN s vizí charakterizovanou heslem: “…towards patient-oriented medicine.”

Klinické studie

Velmi pravděpodobně se každý z nás již ve svém životě potkal s onemocněním, při kterém byl nucen užít nějaký lék. Mohlo se jednat o krátkodobé podání léku při angíně, rýmě nebo chřipce, jindy je potřeba užívat léky dlouhodobě. Pravdou je, že cesta léku, nebo také životní cyklu léčiva, není záležitost pár dní. Je to proces mnohaletého výzkumu, laboratorního testování a klinických hodnocení.  Aby takový lék mohl vzniknout, a dostal se až k pacientovi, je potřeba zajistit prostředí pro výzkum a vývoj, vědecké…