VZDĚLÁVÁNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Systém vzdělávání

Sdílení znalostí a zkušeností je zásadním prvkem pro rozvoj biomedicínského výzkumu. Proto budujeme systém vzdělávání – CZECRIN Academy – umožňující využití znalostí a zkušeností expertů a expertních skupin pro komplexní a efektivní rozvoj ve všech oblastech souvisejících s klinickým hodnocením široce reflektující současné poznatky. Chceme být výzkumnou infrastrukturou, která bude vzdělávat další generace technicky i všeobecně vybavených absolventů a vědců pro stále rychleji se měnící nároky a potřeby budoucích desetiletí a přispívat i k popularizaci a hlubšímu pochopení role biomedicínského výzkumu širokou veřejností.

ico_tabule
Konference/akce

• Národní den klinických hodnocení
• Výroční sympozium CZECRIN
• ECRIN International Clinical Trials Days
• GCP Semináře

→ všechny akce

ico_cepice
Výuka studentů

→ Pregraduální vzdělávání

• CONSCIOUS I

→ Postgraduální vzdělávání

• CONSCIOUS II

ico_notebook
Kurzy a semináře

• Základní edukační kurz
• Specializované kurzy a školení
• Životní cyklus léčivého přípravku
• Zahraniční stáže a školení
• Vzdělávací materiály a webináře

→ všechny kurzy a semináře

DETAILY

SYSTÉM VNITŘNÍ EDUKACE

Sdílíme s našimi partnery v rámci CZECRIN up-to-date informace, postupy a procesy.  Umožňujeme přístup k mezinárodnímu vzdělávání a tím zvyšovat úroveň výzkumu v České republice. Pokud se chcete také stát součástí naší infrastruktury a zapojit vaše zdravotnické zařízení do kvalitního výzkumu ozvěte se nám na… a staňte se součástí CZECRIN.

Publikační činnost

Publikace jsou vedle klinických studií, nových produktů a dalších aplikovaných výsledků důležitým parametrem vědecké excelence. Je třeba si uvědomit, že výsledky klinických studií lze očekávat až po jejich ukončení. Projekty klinických studií jsou ze své podstaty dlouhodobý výzkum a průměrná doba, po kterou mohou být klinické studie dokončeny a následovat publikace výsledků, je 3–7 let. Po tuto dobu je většina výsledků chráněna.  Výsledky klinického výzkumu mohou být zveřejněny souběžně v probíhající studii pouze jako průběžné výsledky výzkumu. Publikace CZECRIN rovněž pokrývají metodické práce, práce popisující infrastrukturu a portfolio služeb CEZRCIN a kvalitativní a kvantitativní výstupy pro její cílové skupiny.

Afiliace:

Farmakologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika

Dedikace (Poděkování):

Podpořeno ze státního rozpočtu prostřednictvím MŠMT projektem VVI CZECRIN (LM2023049).

Akce
Semináře a školení
Ke stažení

CZECRIN main services

CTC Podrobné informace

CZECRIN v 60 vteřinách (video)

O CZECRIN