VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST

Všechny vědecko-výzkumné aktivity CZECRIN jsou zaměřeny na přiblížení se nových možností léčby pacientům.

Věda a výzkum

CZECRIN je svou povahou výzkumnou infrastrukturou zaměřenou na klinický výzkum, klinické studie a lék orientovaný na pacienta. Výsledky výzkumu a vývoje jsou jak publikační aktivity, tak nepublikační – aplikované výsledky. Všechny činnosti směřují k podpoře a rozvoji nekomerčních klinických studií získávajících nezávislá data založená na důkazech, která vedou k vývoji nových léčebných metod či produktů, optimalizaci použití léčivého přípravku a jeho individuálního dávkování ve standardním algoritmu léčby, personalizovanému vývoji léků a individuální léčba pacientů; návrhům aktualizace klinických osvědčených postupů a novým diagnostickým možnostem

CZECRIN realizuje vědecké a výzkumné projekty na národní i mezinárodní úrovni.

NAŠE

SPOLUPRÁCE

CZECRIN spolupracuje s národními i mezinárodní biomedicínskými infrastrukturami, výzkumnými organizacemi a výzkumnými konsorcii, případně dalšími nekomerčními institucemi nebo WHO. Současně v rámci komerční spolupráce upřednostňuje spolupráci s malými a středními podniky s vlastním biomedicinským výzkumem, v rámci, nichž se podílí na vytváření regulačních strategií, případně nabízí své výrobní kapacity v GMP režimu. V rámci evropských spoluprací je CZECRIN zapojen ve více než 20 výzkumných projektech financovaných z FP7 a Horizon 2020. V rámci spolupráce s medicínskými infrastrukturami úzce kooperuje zejména s biobankami sdruženými v BBMRI a laboratořemi translačního výzkumu v rámci EATRIS, a to na národní i mezinárodní úrovni v rámci infrastruktur ERIC.