O CZECRIN

CZECRIN je velká výzkumná infrastruktura, založená rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) LM2013034 ze dne 21. března 2014 na základě spolupráce mezi Masarykovou univerzitou (MU; hostitelská instituce) a Fakultní nemocnicí Sv. Anny v Brně (FNUSA; partnerská instituce) tvořící  celonárodní vědeckou síť partnerů pro provádění nekomerčního klinického výzkumu a klinických studií na národní I mezinárodní úrovni.

CZECRIN - NÁRODNÍ UZEL ECRIN-ERIC

CZECRIN představuje český národní uzel panevropské výzkumné infrastruktury ECRIN-ERIC (European Clinical Research Infrastructure Network), což umožňuje propojení klinicky orientovaných výzkumných kapacit v ČR s výzkumnou a aplikační sférou v Evropě a ve světě. ČR prostřednictvím CZECRIN je v pozici plného člena ECRIN-ERIC a součástí ESFRI Roadmap. CZECRIN úzce spolupracuje s dalšími EU infrastrukturami jako BBMRI či EATRIS-ERIC jak na národní, tak mezinárodní úrovni a propojuje výzkumné klinické kapacity ČR sdružené v rámci národních síti. CZECRIN tak podporuje a umožňuje realizaci významných nadnárodních nekomerčních klinických studií a aktivní zapojení do panevropských projektů podpořených v rámci FP7, Horizont 2020 nebo IMI2.

Nabízíme svou expertízu a komplexní služby pro realizaci klinického výzkumu v ČR. Rádi vám pomůžeme v realizaci vašeho projektu.