Regulatory affairs and Pharmacoeconomic

Regulace a farmakoekonomika (RAPhe)

Více o RAPhe

Expertní tým v oblasti regulací a farmakoekonomiky Vám pomůže v jakékoliv fázi životní cesty léčebné intervence. Od posouzení, o jaký typ intervence se může jednat – léčivo, zdravotnický prostředek či jiné – přes stanovení translační a regulační strategie, řízení celé regulační části projektů a stanovení kritických a jiných parametrů produktu a projektu až po finální fázi cenových nastavení. Náš tým je tvořený zkušenými experty s dlouhou praxí a kontinuálně sledujeme celosvětové trendy, publikujeme výsledky svých výzkumů a hledáme nové řešení palčivých otázek. Tak jako je regulační expertíza základem pro úspěšný vývoj jakéhokoliv produktu v oblasti medicíny je farmakoekonomie a hodnocení zdravotnických technologií klíčový prvek pro pro rozhodovací procesy, včetně nákladové efektivity, nákladové užitečnosti, nabídky hodnoty a údaje o terapeutickém dopadu. To vše rozhoduje o dostupnosti léčby pro pacienta.

SEZNAM ČINNOSTÍ

Regulatorní věda

Strategie regulačního vývoje/plán a management

Hodnocení dat z reálné klinické praxe

Hodnocení zdravotnických technologií

Srovnávací studie reálné účinnosti

Hodnocení nákladové efektivity

letak
Flyer

Ucelený souhrn informací o expertíze Regulace a farmakoekonomika

Připravujeme

datab
Seznam projektů

Kompletní databáze projektů a studií, které využily expertízy CZECRIN

Připravujeme

registrace
Mám zájem o spolupráci

Nabízíme svou expertízu pro pomoc v realizaci vašeho projektu.