ORGANIZAČNÍ STRUKTURA CZECRIN

CZECRIN jako národní velká infrastruktura má strukturu zajišťující transparenci a efektivní řízení celé distribuované infrastruktury. Všechny zapojené instituce a partneři mají možnost se podílet na směřování CZECRIN

CZECRIN International Scientific Advisory Board (ISAB)

Mezinárodní vědecký poradní sbor

ISAB poskytuje doporučení a návrhy stejně jako nezávislé hodnocení v oblastech vědecké činnosti CZECRIN, portfolia služeb, klíčových oblastí strategického rozvoje a mezinárodní perspektivy a budoucího směřování. ISAB se skládá z vysoce kvalifikovaných, národně a mezinárodně uznávaných odborníků. V roce 2023 má ISAB 9 členů a klíčově zastoupené oblasti jsou v souladu s hlavními odbornými znalostmi CZECRIN – věda, výzkum a vývoj v klinické medicíně, regulační záležitosti, klinické studie, etické aspekty a správa dat na základě principů FAIR, vědecké vyhlídky v biomedicíně, sociální zdraví, a vzdělávání.

Složení Advisory Board →

CZECRIN Board

Rada CZECRIN

CZECRIN Board je vrcholovým rozhodovacím orgánem CZECRIN, který umožňuje hostitelské instituci a zástupcům partnera a členům sítě CZECRIN přijímat kolektivní rozhodnutí o strategických záležitostech a otázkách souvisejících s CZECRIN. Rada CZECRIN je složena ze zástupců zapojených nemocnic a specializovaných zdravotnických zařízení v souladu se schváleným Statutem CZECRIN Boardu. Radě CZECRIN předsedá vedoucí Rady CZECRIN jmenovaný hostitelskou institucí.

doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.

Člen rady | FN u sv. Anny v Brně

doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D., MBA

Člen rady | FN Ostrava

prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA

Člen rady | NÚDZ

prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., D.E.S.A., M.Sc.

Člen rady | VFN v Praze

MUDr. Alice Němcová

Člen rady | SÚKL

RNDr. Jitka Soukupová, Ph.D.

Člen rady | Thomayerova nemocnice

prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

Člen rady | FN Plzeň

Ing. Karel Antoš, Ph.D.

Člen rady | FN Hradec Králové

Mgr. Eva Sarah Al Jamal

Člen rady | FN Motol

MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.

Člen rady | Masarykův onkologický ústav

prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.

Člen rady | FN u sv. Anny v Brně

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA

Člen rady | FN Brno

MUDr., Mgr. Cyril Šálek, Ph.D.

Člen rady | ÚHKT

prof. MUDr. Petr Toušek, Ph.D., FESC

Člen rady | FN Královské Vinohrady

CZECRIN Core Team

CZECRIN Core Team je operační tým, který řídí každodenní provoz CZECRIN. Skládá se z vedoucích podpůrných a vědeckých jednotek a zástupců partnerské instituce a hostitelské instituce. Hlavním cílem je koordinovat aktivity LRI a pravidelně dohlížet na postup projektů, analyzovat využití kapacit, hodnotit nové požadavky na spolupráci a zajistit efektivní využití zdrojů LRI CZECRIN a otevřený přístup a kvalitu operací. Řídí jej ředitel CZECRIN nebo jím pověřený pracovník.

CZECRIN Office

CZECRIN Office je výkonný tým, který zajišťuje provozní potřeby VVI CZECRIN, koordinaci podpůrných, operativních a rozvojových agend VVI CZECRIN, zajišťuje procesní a technickou podporu pro VVI CZECRIN. Realizuje klíčové projekty rozvoje VVI CZECRIN.