ORGANIZAČNÍ STRUKTURA CZECRIN

CZECRIN jako národní velká infrastruktura má strukturu řízení zajišťující transparenci a efektivní celé distribuované infrastruktury. Všechny zapojené instituce a partneři mají možnost se podílet na směřování CZECRIN

Advisory Board

Mezinárodní poradní výbor CZECRIN

CZECRIN Advisory Board (AB) byl založen v roce 2016 s cílem propojit vědecké směřování CZECRIN s celosvětovými trendy a získat možnost nezávislého nadnárodního pohledu, poradenství a pravidelného hodnocení. CZECRIN AB poskytuje doporučení a návrhy stejně jako nezávislé hodnocení v oblastech vědecké činnosti CZECRIN, portfolia služeb, klíčových oblastí strategického rozvoje a mezinárodní perspektivy a budoucího směřování. CZECRIN AB se skládá z vysoce kvalifikovaných, národně a mezinárodně uznávaných odborníků, včetně rovněž dvou členů Mezinárodního vědeckého poradního výboru (ISAB) partnerské instituce FNUSA-ICRC. V roce 2020 má AB devět členů a klíčové zastoupené oblasti jsou v souladu s hlavními odbornými znalostmi CZECRIN – věda, výzkum a vývoj v klinické medicíně, regulační záležitosti, klinické studie, etické aspekty a správa dat na základě principů FAIR, vědecké vyhlídky v biomedicíně, sociální zdraví, a vzdělání.

Složení Advisory Board →

CZECRIN Board

Rada CZECRIN

CZECRIN Board je rozhodujícím orgánem CZECRIN, který umožňuje hostitelské instituci a zástupcům partnera a členů sítě CZECRIN přijímat kolektivní rozhodnutí o strategických záležitostech a otázkách souvisejících s CZECRIN. Rada CZECRIN je složena ze zástupců spolupracujících univerzit CZECRIN, včetně hostitelské instituce, partnerských institucí a dalších univerzit. Radě CZECRIN předsedá vedoucí rady CZECRIN jmenovaný hostitelskou institucí.

prof. Robert Mikulík, Ph.D.

Člen rady | FN u sv. Anny

Ing. Karel Antoš, Ph.D.

Člen rady | FN Hradec Králové

MUDr. Martin Holcát, MBA

Člen rady | FN Motol

prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

Člen rady | FN Plzeň

RNDr. Jitka Soukupová, Ph.D.

Člen rady | Thomayerova nemocnice

MUDr. Alice Němcová

Člen rady |SUKL

MUDr., Mgr. Cyril Šálek, Ph.D.

Člen rady |ÚHKT

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA

Člen rady | FN Brno

prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.

Předseda rady | FN u sv. Anny

doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.

Člen rady | FN Ostrava

MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.

Člen rady | Masarykův onkologický ústav

prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., D.E.S.A., M.Sc.

Člen rady | VFN v Praze

prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA

Člen rady | NÚDZ

CZECRIN Executive Committee

Výkonný výbor CZECRIN

Výkonný výbor CZECRIN se skládá ze 3 zástupců hostitelské instituce a tří zástupců partnerské FNUSA. Složení výboru respektuje zásadní oblasti řízení a zajišťuje efektivní spolupráci mezi hostitelskou institucí a partnerem ve všech oblastech. Tento výbor je výkonným orgánem CZECRIN a dohlíží na klíčové aktivity CZECRIN. Výkonnému výboru předsedá ředitel CZECRIN.

doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

Předsedkyně výboru | MU Brno

Ing. Jitka Blažková

Člen výboru | MU Brno

Mgr. Karel Souček, Ph.D.

Člen výboru | IBP

Ing. Jakub Johaník

Člen výboru | FN u Sv. Anny

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

Člen výboru | MU Brno

PharmDr. Lenka Součková, Ph.D.

Člen výboru | FN u sv. Anny

Mgr. Michal Janota

Člen výboru | FN u sv. Anny

Bc. Hana Vladíková, BBA

Člen výboru | MU Brno

CZECRIN Core Team

CZECRIN Core Team je operační tým, který řídí každodenní provoz CZECRIN. Skládá se z vedoucích podpůrných a vědeckých jednotek a zástupců partnerské instituce a hostitelské instituce. Hlavním cílem je koordinovat aktivity LRI a pravidelně přehlížet postup projektů, analyzovat využití kapacit, hodnotit nové požadavky na spolupráci a zajistit efektivní využití zdrojů LRI CZECRIN a otevřený přístup a kvalitu operací. Řídí jej ředitel CZECRIN nebo jím pověřený pracovník.