Disease Oriented Networks

Oborově orientované sítě (DONet)

Více o DONet

CZECRIN nabízí svou kapacitu a expertízu podpory klinického výzkumu napříč jednotlivými diagnózami a medicínskými obory. V souladu se strategií CZECRIN a nejnovějšími trendy a vědeckými poznatky byly definovány prioritní oblasti klinického výzkumu.  V těchto oblastech/výzkumných směrech jsou pod vedením renomovaných klinických expertů budovány oborově orientované sítě (DONet) spolupracujících zdravotnických pracovišť a zapojených lékařů, kteří se společně s koordinátory klinických studií v daném zdravotnickém zařízení podílejí na ideovém vzniku a následně úspěšném provádění nezávislých nekomerčních klinických studiích, včetně celonárodní a mezinárodních projektů. Každá oborově orientovaná síť v dané oblasti je vedena a koordinována z některého ze zdravotnických zařízení, které jsou zapojeny v infrastruktuře CZECRIN, a současně spolupracuje s dalšími pracovišti v dané odbornosti v rámci sítě.

SEZNAM SÍTÍ

CZECRIN ATMP

CZECRIN ONCO PER MED

CZECRIN STROKE

CZECRIN PEDIATRIC

CZECRIN INFECT

CZECRIN CARDIO (Připravujeme)

CZECRIN HEMATO (Připravujeme)

CZECRIN PSYCHOPHARM (Připravujeme)

CZECRIN EPILEPSY (Připravujeme)

CZECRIN PSYCHIATRY (Připravujeme)

CZECRIN PERI (Připravujeme)

CZECRIN PNEUMO (Připravujeme)

letak
Flyer

Ucelený souhrn informací o oborově orientovaných sítích

Připravujeme

datab
Seznam projektů

Kompletní databáze projektů a studií, které využily expertízy CZECRIN

Připravujeme

registrace
Žádost o spolupráci

Nabízíme svou expertízu pro pomoc v realizaci vašeho projektu.