Disease Oriented Networks

Oborově orientované sítě (DONet)

Více o DONet

CZECRIN nabízí svou kapacitu a expertízu podpory klinického výzkumu napříč jednotlivými diagnózami a medicínskými obory. V souladu se strategií CZECRIN a nejnovějšími trendy a vědeckými poznatky byly definovány prioritní oblasti klinického výzkumu.  V těchto oblastech/výzkumných směrech jsou pod vedením renomovaných klinických expertů budovány oborově orientované sítě (DONet) spolupracujících zdravotnických pracovišť a zapojených lékařů, kteří se společně s koordinátory klinických studií v daném zdravotnickém zařízení podílejí na ideovém vzniku a následně úspěšném provádění nezávislých nekomerčních klinických studiích, včetně celonárodní a mezinárodních projektů. Každá oborově orientovaná síť v dané oblasti je vedena a koordinována z některého ze zdravotnických zařízení, které jsou zapojeny v infrastruktuře CZECRIN, a současně spolupracuje s dalšími pracovišti v dané odbornosti v rámci sítě.

SEZNAM SÍTÍ

CZECRIN ATMP

CZECRIN STROKE

CZECRIN CARDIO (Připravujeme)

CZECRIN ONCO

CZECRIN EPILEPSY (Připravujeme)

CZECRIN PERI (Připravujeme)

CZECRIN PNEUMO (Připravujeme)

CZECRIN ICU (Připravujeme)

letak
Flyer

Ucelený souhrn informací o oborově orientovaných sítích

Připravujeme

datab
Seznam projektů

Kompletní databáze projektů a studií, které využily expertízy CZECRIN

Připravujeme

registrace
Žádost o spolupráci

Nabízíme svou expertízu pro pomoc v realizaci vašeho projektu.