Clinical Trial Units

SÍŤ CENTER KLINICKÉHO VÝZKUMU (CTU)

Více o CTU

CLINICAL TRIAL UNITS NETWORK je síť klinických pracovišť spolupracujících na nekomerčních klinických studiích, do které je v současnosti zapojeno 12 institucí v ČR.

CTU Network se podílí na plánování a realizaci nekomerčních klinických studií. Zajišťuje činnosti související s přímým přístupem k pacientům (subjektům hodnocení) – zajištění optimálního náboru subjektů do klinických studií.  CTU Network se podílí na řešení konkrétních činností projektů klinických studií realizovaných za podpory VVI CZECRIN prostřednictvím koordinátora klinického výzkumu, čímž je naplněna základní potřeba výzkumníků v ČR.

letak
Flyer

Ucelený souhrn informací o národním networku CTU

Připravujeme

datab
Seznam projektů

Kompletní databáze projektů a studií, které využily expertízy CZECRIN

Připravujeme

registrace
Mám zájem o spolupráci

Nabízíme svou expertízu pro pomoc v realizaci vašeho projektu.