ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen obecné nařízení – informuje Masarykova univerzita, jako provozovatel webových stránek CZEch Clinical Research Infrastructure Network, subjekty údajů o podmínkách, za jakých jsou zpracovávány a chráněny jimi poskytované osobní údaje a jaká mají subjekty údajů v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů práva.

I. Kdo je správcem?

a. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Masarykova univerzita IČ 00216224 se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, IČO: 00216224, DIČ: CZ00216224, ID datové schránky: 9tmj9e4 (dále jen: „správce“).

II. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

a. Pověřencem pro ochranu osobních údajů Masarykovy univerzity je Mgr. Iva Zlatušková, poverenec@muni.cz, telefon 549 49 1030.

III. Shromažďování osobních údajů

a. Váš souhlas s používáním souborů cookies v souladu s našimi podmínkami při první návštěvě našich webových stránek nám umožňuje použít soubory cookies při každé vaší návštěvě našeho webu.

b. V návaznosti na variantu uděleného souhlasu z Vaší strany mohou být shromažďovány, ukládány a používány následující typy osobních údajů:

i. informace o vašem počítači včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze prohlížeče a operačního systému;

ii. informace o vašich návštěvách a použití těchto webových stránek včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu webových stránek;

iii. informace jako je e-mailová adresa, kterou zadáváte při registraci na našich webových stránkách;

iv. informace jako je vaše jméno a e-mailová adresa, kterou zadáváte, když se přihlašujete k našim newsletterům;

v. informace, které zadáváte při používání služeb na našich webových stránkách;

vi. informace vygenerované při používání našich webových stránek, včetně toho kdy, jak často a za jakých podmínek je používáte;

vii. informace související s, použitými službami nebo transakcemi, které přes naše webové stránky provedete a které obsahují vaše jméno a e-mailovou adresu;

c. Než nám sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby se zveřejněním i zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito zásadami.

IV. Použití vašich osobních údajů

a. Osobní údaje, které nám byly poskytnuty prostřednictvím našich webových stránek, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách nebo na příslušných stránkách webových stránek. Vaše osobní údaje můžeme využít pro následující účely:

b. správu našich webových stránek a podnikání;

c. přizpůsobení našich webových stránek právě vám;

d. umožnění využívání služeb dostupných na našich webových stránkách;

e. zasílání zboží zakoupeného prostřednictvím našich webových stránek;

f. poskytování služeb zakoupených prostřednictvím našich webových stránek;

g. zasílání výpisů, faktur, připomínek plateb a vybírání plateb;

h. zasílání nekomerčních obchodních sdělení;

i. zasílání konkrétně vyžádaných e-mailových oznámení;

j. zaslání našeho e-mailového newsletteru, pokud jste o něj požádali (můžete nás kdykoli informovat, pokud jej již nevyžadujete);

k. pokud jste s tím výslovně souhlasili, zasílání marketingových sdělení týkajících se činnosti CZECRIN nebo činnosti Masarykovy univerzity či její části, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat, a to e-mailem nebo podobnou technologií (můžete nás kdykoli informovat, pokud marketingové sdělení již nevyžadujete, a to vždy prostřednictvím odkazu obsaženém v takovém sdělení případně na e-mailem na adrese info@czecrin.cz);

l. poskytování statistických informací o našich uživatelích třetím stranám (tyto třetí strany však z těchto informací nebudou moci identifikovat žádného jednotlivého uživatele);

m. vyřizování dotazů a stížností vámi vznesených nebo jinak se vás týkajících v souvislosti s naším webem;

n. udržování bezpečnosti našich webových stránek a předcházení podvodům;

o. ověření souladu s podmínkami používání našich webových stránek;

V. Zásady pro zpracovávání osobních údajů Masarykovou univerzitou jako správcem osobních údajů vztahující se i na správu webových stránek CZEch Clinical Research Infrastructure Network, jsou pak v plném znění dostupné na portálu Masarykovy univerzity zde.