CONSCIOUS

Cons
The Curriculum Development of Human Clinical Trials for the Next Generation Biomedical Students
Vývoj vzdělávacích materiálů týkajících se humánních klinických studií pro studenty biomedicínských oborů

Projekt CONSCIOUS byl zpracováván v rámci programu ERASMUS+ pod vedením University of Pécs a ve spolupráci Masarykovy univerzity, University College Cork (Irsko), University Nova de Lisboa (Portugalsko) a University of Paris (Francie); asociovaným partnerem projektu byl ECRIN. Předmětem projektu CONSCIOUS byl vývoj výukových osnov a e-learningových materiálů pro pregraduální studenty biomedicínských oborů, a to se záměrem překlenutí mezer v odborném kurikulu pokrývajícím oblast klinických studií. V roce 2021 byl projekt úspěšně ukončen.

V rámci projektu CONSCIOUS vzniklo 14 e-learningových lekcí, které tematicky pokrývají základní znalosti a dovednosti důležité pro porozumění a provádění klinických hodnocení.

Témata e-learningových lekcí:

1. Co je to klinické hodnocení?
(What is a Clinical Trial?)

2. Proč jsou klinická hodnocení zlatým standardem?
(Why are clinical trials gold standard?)

3. Případová studie: Tuskegee Syfilis
(Case Study: Tuskegee Syphilis)

4. Etika v klinických hodnoceních
(Ethics in Clinical Trials)

5. Co by měli pacienti vědět – informovaný souhlas
(What patients should know – informed consent)

6. Formulování výzkumné otázky a definování cíle výzkumu
(Equipoise; Forming a research question and defining the outcome)

7. Fáze klinického hodnocení
(Clinical trial phases)

8. Designy studií 3. fáze
(Phase 3 Trial Design)

9. Protokol o klinickém hodnocení a formulář Case report form
(Clinical Trial Protocol & Case Report Form)

10. Čísla… velikost vzorku a proč je důležitý; interpretace výsledků
(The numbers… sample size, why it is important, interpreting the results)

11. Zdravotnické prostředky a pokročilé terapie 
(Medical Devices and Advanced Therapies)

12. Management klinických hodnocení
(Trial Management)

13. Nežádoucí události a povinnosti hlášení
(Adverse events and reporting responsibilities)

14. Kritické zhodnocení randomizovaného klinického hodnocení, aneb „Jak číst článek“
(Critical appraisal of a randomized clinical trial – „How to read a paper“)

Všechny materiály jsou bezplatně přístupné v rámci výukové platformy. Pro vstup do výukové platformy stačí požádat o vygenerování přístupových údajů jednu pověřených osob uvedených na úvodní stránce projektu. Platforma rozšiřuje jednotlivé kapitoly o interaktivní prvky a praktické příklady pro aplikaci znalostí. Kromě e-learningových materiálů byly zpracovány i učitelské manuály, které mají poskytnout podporu lektorům, kteří se rozhodnou použít e-learningové materiály v lektorem-vedené výuce.

Kód projektu: 2018-1-HU01-KA203-047811

Období řešení: 1/2019 – 8/2021 (prodlouženo do 10/21)

Investor / Programový rámec / typ projektu: Evropská unie – Erasmus+ Klíčová akce 2: Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů; Strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže

Fakulta / Pracoviště MU: Lékařská fakulta

Hlavní řešitel projektu: doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

Spolupracující organizace:

  • University of Pécs
  • University College Cork
  • Nova University Lisbon
  • University of Paris

Zajímalo by Vás více? Máte nápad na použití ve výuce či samostudiu? Neváhejte nás kontaktovat!

PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D. | Projektová manažerka | rychlickova@med.muni.cz