CONSCIOUS II

Curriculum Development of Human Clinical Trials for the Next Generation Biomedical PhD Students and Early Career Researchers in Medicine, Pharmacy and Health Sciences
Vývoj učebních materiálů pro oblast humánních klinických studií pro studenty doktorských tudijních programů a juniorních výzkumníků v medicíně, farmacii a zdravotnických oborech
Project Number 2021-1-CZ01-KA220-HED-000023177

CONSCIOUS II je projekt zaměřený na vzdělávání postgraduálních studentů a začínajících výzkumníků v oblasti klinických hodnocení. Právě v této oblasti je určité slabé místo vzdělávacího procesu. Toto místo si kladl za cíl částečně zaplnit předchozí projekt CONSCIOUS, nicméně ten se orientoval na pregraduální studenty a obecnější náhled. Zatímco postgraduální studenti a juniorní výzkumníci mají zcela odlišné požadavky v návaznosti na potřebu, ne-li nutnost, naplánování klinické studie v rámci vlastní výzkumné činnosti. Projekt CONSCIOUS II je tak komplementární, navazující a prohlubující. Projekt je realizován v období od 11/2021 do 10/2024.

Projekt CONSCIOUS II je podpořen ECRIN, jako asociovaným partnerem a recenzentem připravených materiálů, případně jeho národními uzly. Využita tak bude existující jak národní a mezinárodní expertíza. V roli koordinátora je tentokrát Masarykova univerzita, partnery zůstávají všechny univerzity, které se podílely na přípravě předchozího projektu CONSCIOUS – University of Pécs (Hungary), University College Cork (Ireland), University of Paris (France), Nova University Lisbon (Portugal) – a novým partnerem projektu je University of Szeged (Hungary).

V projektu budou v mezinárodní spolupráci vytvářeny e-learningové materiály zaměřené na praktické aspekty plánování a organizace klinických hodnocení doplněné o několik kapitol interdisciplinárních dovedností.

Témata e-learningových lekcí:

Životní cyklus studie
(Lifecycle of the Trial)

Metodika klinické studie
(Trial methodology)

Management klinické studie
(Trial management)

Kvalita a regulační otázky, zdroje regulačních informací
(Quality and regulatory affairs and sources of regulatory information)

Farmakovigilance a studijní medikace
(Pharmacovigilance and study medication)

Datamanagement a statistická analýza
Data management and statistical analysis

Studie raných fází
(Early phase trials)

Specifika pediatrických klinických studií
(Paediatric clinical trials)

Specifika zdravotnických prostředků
(Medical Devices)

Kapitoly v rámci interdisciplinárního kurikula:

Vedení týmů, networking v klinickém výzkumu
(Leadership, team management and networking skills in research)

Publikování výsledků, otevřený výzkum
(Scientific Publishing and open Reserach)

Výukové dovednosti, inovativní výukové metody ve vzdělávání zdravotníků
(Teaching the teachers: innovative pedagogical methods in health education)

* Všech 12 e-learningových lekcí bude publikováno a bezplatně zpřístupněno na výukové platformě, která umožní obohacení materiálů o interaktivní a aplikační prvky. Se souhrnným obsahem jednotlivých kapitol se můžete postupně seznámit na webových stránkách projektu.

 

 

V projektu je plánovaná také pilotní výuka formou mezinárodních lekcí – jeden lektor přednáší pro studenty různých univerzit a států. Tím chceme prohloubit spolupráci univerzit i studentů. Pilotní výuka proběhne od 9. ledna 2024 do 2. dubna 2024 online, vždy od 18.00 do 19.30. Pro získání přístupu je nutné se předem registrovat – registraci byla spuštěna v září 2023 a bude probíhat do konce listopadu 2023.

Link pro registraci naleznete na webových stránkách projektu CONSCIOUS II nebo přímo zde.

Plán pilotní výuky, témata jednotlivých lekcí  a další informace naleznete zde. Podrobnější souhrn obsahu jednotlivých lekcí pak zde.

Za účast na více než 60 % online lekcí můžete získat certifikát a doložit tak prohlubování a rozšiřování svých znalostí a dovedností v oblasti klinických hodnocení.

Případné změny a aktualizace naleznete na webových stránkách projektu: http://conscious2.eu/

S veškerými materiály projektu, obsahem a formátem lekcí se můžete seznámit také v rámci plánovaných Multiplier Events:

  • v říjnu 2023 v Pécsi (Maďarsko) – akce proběhla 20.10.2023
  • v únoru 2024 v Lisabonu (Portugalsko) – předběžné datum je 7.2.2024, pro aktuální informace sledujte webové stránky projektu
  • v dubnu 2024 v Paříži (Francie) – datum bude potvrzeno
  • v září 2024 v Brně (Česká republika) – datum bude potvrzeno

Zaujal Vás projekt? Rádi byste se dozvěděli více? Chtěli byste dostávat pravidelné informace o plánovaných akcích, zveřejněných materiálech? Rádi byste se zúčastnili pilotní výuky?

Neváhejte nás kontaktovat:

PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., BCPS | hlavní řešitel |  rychlickova@med.muni.cz

Kód projektu: 2021-1-CZ01-KA220-HED-000023177

Období řešení: 11/2021 – 10/2024

Investor / Programový rámec / typ projektu: Evropská unie – Erasmus+ Klíčová akce 2: Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů; Strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže

Fakulta / Pracoviště Masarykovy univerzity: Lékařská fakulta

Hlavní řešitel: PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D.

Spolupracující organizace:

  • University of Pécs
  • University College Cork
  • Nova University Lisbon
  • University of Paris
  • University of Szeged