KH SEOTP

SEOTP - Bezpečnost a účinnost terapie olanzapinem u psychóz: vliv genetických a epigenetických faktorů – kovariáty léčebné odpovědi

SEOTP je klinické hodnocení fáze IV, jehož účelem je zlepšení stávajících léčebných přístupů u psychóz a jejich inovace na základě genotypu a endofenotypu včetně farmakokinetické analýzy tak, aby bylo možné minimalizovat nežádoucí účinky léčby olanzapinem a získat další informace o účinnosti této léčby.

Zadavatelem klinického hodnocení je Masarykova univerzita. Pacienti, kteří se hodnocení účastní jsou v péči hlavních zkoušejících, prof. MUDr. Libora Ustohala, Ph.D. z Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno a MUDr. Petra Šilhána, Ph.D. z Psychiatrického oddělení Fakultní nemocnice Ostrava, a jejich kolegů.

Nábor pacientů
Klinické hodnocení bylo iniciováno ve všech zapojených centrech, ale zatím nebylo zahájeno. Z celkového počtu pacientů plánovaných zařadit (200) je v současné chvíli zařazeno 0 pacientů.

 

Kontakty

Národní koordinátor SEOTP
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.

Projektová manažerka
Ing. Karolína Grodová | karolina.grodova@med.muni.cz

NÁBOR PACIENTŮ