KH DisCoVeRy

KLINICKÉ HODNOCENÍ DisCoVeRy

Multicentrická, adaptivní, randomizovaná studie bezpečnosti a účinnosti léčby u hospitalizovaných dospělých pacientů s COVID-19.

Léčba onemocnění COVID-19 je stále velkou výzvou pro medicínský výzkum, proto se zkoumají nové léčivé přípravky či optimalizuje využití stávajících léčiv. Jedním z nových léčivých přípravků je koktejl z dvou monoklonálních protilátek vyvinutých společností AstraZeneca. Klinické hodnocení DisCoVeRy má za cíl vyhodnotit účinnost a bezpečnost různých terapeutik ve srovnání s kontrolní skupinou. Celkově je plánováno do studie zařadit 1260 pacientů. Zadavatelem multicentrické klinické studie je Francouzský národní institut pro zdraví a lékařský výzkum,  který prostřednictvím VI CZECRIN studii ve třech centrech v České republice realizuje.

NÁBOR PACIENTŮ

Na základě rozhodnutí Discovery Steering Committee byl ke dni 1. července 2022 ukončen nábor do studie s celkovým počtem 237 zařazených pacientů. Žádný pacient v České republice nebyl zařazen a klinické hodnocení tak nebylo zahájeno.

Kontakty

Zadavatel studie:

INSERM | eu-response@inserm.fr

Projektová manažerka:

Ing. Karolína Grodová | karolina.grodova@med.muni.cz