KH CoVigi

KLINICKÉ HODNOCENÍ CoVigi

CoVigi je multicentrická intervenční poregistrační studie fáze IV, jejímž cílem je sledování dlouhodobé bezpečnosti a účinnosti po očkování proti onemocnění COVID-19. Studii iniciovala Masarykova univerzita ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno a Masarykovým onkologickým ústavem. Zahrnuto bude celkem 561 pacientů, kteří v průběhu 2 let absolvují dohromady 8 odběrů krve v předem definovaných termínech. Ve vzorcích odebrané krve se následně stanovuje hladina protilátek a buněčná imunita v čase. U onkologických pacientů je navíc sledován cirkulující imunitní profil.

Po registraci jakéhokoliv léčiva je nezbytné, aby byla nadále sledována jeho účinnost a bezpečnost (tzv. farmakovigilanční dohled). To platí také pro vakcíny proti COVID-19 a proto výsledky studií jako je právě studie CoVigi nepostradatelně přispívají k získání důležitých informací o sledovaných látkách.

NÁBOR PACIENTŮ

Nábor do studie CoVigi byl již ukončen. Nadále pokračují návštěvy zařazených pacientů v centrech a je sledován vývoj jejich imunity v čase.

Kontakty

Projektová manažerka:

MVDr. Kateřina Janská | katerina.janska@med.muni.cz