KH CoVigi

KLINICKÉ HODNOCENÍ CoVigi

CoVigi je multicentrická intervenční poregistrační studie fáze IV, jejímž cílem je sledování dlouhodobé bezpečnosti a účinnosti po očkování proti onemocnění COVID-19. Studii iniciovala Masarykova univerzita ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno a Masarykovým onkologickým ústavem. Zařazeno bylo celkem 559 pacientů, kteří v průběhu 2 let absolvovali dohromady 8 odběrů krve v předem definovaných termínech. Ve vzorcích odebrané krve se následně stanovovala hladina protilátek a buněčná imunita v čase. U onkologických pacientů byl navíc sledován cirkulující imunitní profil.

Po registraci jakéhokoliv léčiva je nezbytné, aby byla nadále sledována jeho účinnost a bezpečnost (tzv. farmakovigilanční dohled). To platí také pro vakcíny proti COVID-19 a proto výsledky studií jako je právě studie CoVigi nepostradatelně přispívají k získání důležitých informací o sledovaných látkách.

NÁBOR PACIENTŮ

Nábor do studie CoVigi byl již ukončen. Nadále pokračovaly návštěvy zařazených pacientů v centrech a byl sledován vývoj jejich imunity v čase.

Zapojená centra: Masarykův onkologický ústav, Interní hematologická a onkologická klinika (FN Brno), Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie (FN Brno)

UKONČENÍ STUDIE

Návštěvy zařazených pacientů v centrech byly již ukončeny a nyní jsou data připravována k analýze.

Kontakty

Projektová manažerka:

MVDr. Kateřina Janská | katerina.janska@med.muni.cz