KH HALF

Klinické hodnocení HALF

Masarykova Univerzita je zadavatelem multicentrického prospektivního klinického hodnocení fáze II s názvem HALF, které v celonárodním měřítku hodnotí efektivitu a bezpečnost vysazování inhibitorů tyrozinkinázy po předchozí dvoustupňové redukci dávky u pacientů s chronickou myeloidní leukemií v hluboké molekulární remisi. Jde o 5 leté klinické hodnocení, které bude probíhat v 8 centrech u 150 pacientů sledovaných po dobu 36 měsíců. Myšlenku a design protokolu iniciovala Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a studii realizuje ve spolupráci s VI CZECRIN.