KH HALF

KLINICKÉ HODNOCENÍ HALF

 Prospektivní klinická studie fáze II hodnotící efektivitu a bezpečnost vysazování inhibitorů tyrozinkinázy po předchozí dvoustupňové redukci dávky u pacientů s chronickou myeloidní leukemií v hluboké molekulární remisi

Klinické hodnocení HALF je designováno jako prospektivní, multicentrická, nerandomizovaná otevřená studie fáze II k posouzení efektivity a bezpečnosti vysazování tyrosinkinázových inhibitorů po předchozí dvoustupňové redukci dávky u pacientů s chronickou myeloidní leukemií v hluboké remisi. Klinické hodnocení HALF by mohlo přispět k formulaci nové strategie managementu onemocnění pro pacienty dosahující setrvalé remise s potenciálem širších benefitů nejen pro samotné pacienty, ale i pro zdravotnický systém.

NÁBOR PACIENTŮ

Plánovaný počet subjektů pro studii HALF byl 150 pacientů. Tohoto počtu bylo dosaženo v lednu 2022. Nábor byl ukončen k 30.6.2023 s celkovým počtem 221 zařazených pacientů. Infografika níže znázorňuje zapojení spolupracujících pracovišť s hlediska počtu zařazených subjektů.

Dokumenty k projektu

Schválení KH MEK FN Brno

V případě zájmu o plnou verzi ICF, či další dokumentaci ke KH, kontaktujte prosím rychlickova@med.muni.cz

Kontakty

Národní koordinátor studie HALF:

doc. MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. | zackova.daniela@fnbrno.cz | +420 532 232 838

Projektoví manažeri:

PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., BCPS | rychlickova@med.muni.cz

PharmDr. Adéla Bártová | adela.bartova@med.muni.cz