Španělský institu IDIBAPS zahajuje stipendijní program pro klinické výzkumníky

Vzdělávání

20. června 2018

Novinka

Institut d’Investigacions Biomedicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS) je veřejnoprávní konsorcium pro výzkum excelence, které se zabývá chorobami s vysokou morbiditou, mortalitou a četností výskytu ve společnosti, zahajuje mezinárodní výzkumný program BITRECS (Biomedicine international training research programme for excellent clinician-scientists).

Tento stipendijní program usiluje o získání vynikajících a motivovaných výzkumných pracovníků, jejichž cílem je posílit jejich výzkumnou kariéru v jedinečném prostředí, v němž je podporována aplikace výsledků biomedicínského výzkumu do klinické praxe.

Přihlášení do stipendijního programu je možné do 30. září 2018.