Inovace v klinickém výzkumu byly hlavním tématem konference k Mezinárodnímu dni klinických studií

AKCE

15. června 2018

Inovace v klinickém výzkumu byly hlavním tématem konference k Mezinárodnímu dni klinických studií

Budapešť: Letošní konference ECRIN k příležitosti oslavy mezinárodního dne klinických studií (20. května), byla zaměřena na inovace v klinickém výzkumu. Odbornou konferenci uspořádala maďarská infrastruktura HECRIN, kterou reprezentoval prof. Gábor L. Kovácz ve spolupráci s ECRIN (prof. Jacques Demotes) ve dnech 14.-15.5.2018.

Konference se zúčastnilo více jak 100 odborníků z celé Evropy, včetně zástupců infrastruktury CZECRIN (českou infrastrukturu zastoupila doc. Regina Demlová), kteří aktivně diskutovali o potřebě vzájemné mezinárodní spolupráce při realizaci multicentrických randomizovaných prospektivních klinických studií, k čemuž významně přispívá evropská výzkumná infrastruktura ECRIN. Z analýz Evropské komise vyplývá, že pokud je ECRIN součástí konsorcia, míra úspěšnosti narůstá při získání mezinárodních dotací z H2020.