Děti mají právo rozhodovat o své léčbě, shodli se odborníci na III. národním dni KH

Klinická hodnocení

5. července 2018

Děti mají právo rozhodovat o své léčbě, shodli se odborníci na III. národním dni KH

Praha: Nově započatých klinických studií v České republice ubývá a těch, které se zaměřují na léčbu dětských pacientů je ještě mnohonásobně méně. Přesto je jejich význam pro pacienty i lékaře obrovský. Nad otázkami, jak počet tuzemských studií navýšit a jak při nich správně postupovat v případě nezletilých pacientů diskutovali odborníci z celé České republiky i zahraničí v rámci konference III. národní den klinických hodnocení, kterou pořádal senátní výbor pro zdravotnictví a sociální politiku ve spolupráci s infrastrukturou CZECRIN a nadačním fondem PharmAround.

,,Je potřeba si uvědomit, nakolik je realizace klinických hodnocení v našich zařízeních důležitá a prospěšná pro všechny strany. Pacienti i lékaři mají mnohem větší šanci se dostat dříve k léčivým látkám či novým metodám, nemluvě o nezanedbatelných úsporách za léčiva, které ročně přesahují několik miliard korun,“ vysvětlila na úvod hlavní řešitelka infrastruktury CZECRIN, která akci spolupořádala, doc. MUDr. Regina Demlová, PhD. a doplnila, že většina klinických hodnocení je v současnosti zaměřena především na dospělou populaci a proto jsou klinické studie v pediatrii vítaným tématem k diskuzi.

Odborníci se v rámci konference nezaměřili pouze na konkrétní probíhající studie, ale také na obecné poznatky, získané ve spolupráci s dětskými pacienty. Přednášející mimojiné poukázali na potřebu spolupráce pediatrických výzkumných center při inovaci vhodných komunikačních nástrojů pro děti a výzkumníky.

,,Je důležité si uvědomit, že dítě není malý dospělý, ale že si zároveň dobře uvědomuje situaci, ve které se nachází. Proto nejčastějším problémem, se kterým se setkáváme, je špatná komunikace mezi lékařem či výzkumníkem a malým pacientem. Hlavním úkolem je totiž dobře posoudit sociální zralost dítěte a na základě toho s ním i jednat. Ačkoliv má hlavní slovo zákonný zástupce dítěte, je nutné znát postoje samotného pacienta k účasti na klinické studii, bez ohledu na dovršení jeho plnoletosti,“ uvedla jedna z přednášejících, zástupkyně přednosty Dětské kliniky ve Fakultní nemocnici Olomouc doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, PhD.

Nižší počet klinických studií, zaměřených na dětské pacienty, mohou mít na svědomí přísnější podmínky realizace. Podle JUDr. Radka Policara, náměstka ministra zdravotnictví, přípravu i průběh klinických studií v České republice komplikuje složitá administrava, která takto zdržuje realizaci studií a nepřímo v této oblasti snižuje konkurenceschopnost naší země vůči ostatním.

To by se však brzy mělo změnit, díky očekávanému nařízení Evropské unie, které usnadní vstup a realizaci klinických studií bez narušení jejich kvality.

,,Klademe velký důraz na navýšení počtu klinických studií, ať už jsou zaměřeny na dětské či dospělé pacienty, a proto očekáváme, že tato opatření přinesou výsledky,“ potvrdil JUDr. Radek Policar z Ministerstva zdravotnictví.

Právě tématem administrativních a právních procesů, které předchází realizaci klinických studií, se mimojiné zabývá pořádající infrastruktura CZECRIN, která je koordinována Mezinárodním centrem klinického výzkumu při Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně a Masarykovou univerzitou.

,,Přispívat k udržování kvality a podporovat akademická klinická hodnocení je pro nás hlavní prioritou. Proto se na nás mohou výzkumníci obracet s žádostí o pomoc, ať už se jedná o klinické studie dětských či dospělých pacientů,“ dodala na závěr doc. MUDr. Regina Demlová, PhD.

foto: III. národní den klinických hodnocení v Senátu České republiky.

Poslední foto: zleva Dr. Ch. Kubiak, PharmDr. L. Součková)

Materiály z konference můžete najít na webových stránkách PharmAround.