Projekty Farmakologického ústavu a CZECRIN na konferenci v Olomouci

aktuálně

18. září 2023

Projekty Farmakologického ústavu a CZECRIN na konferenci v Olomouci

8. a 9. září se prezentoval Farmakologický ústav Lékařské fakulty hned třemi projekty na 23. české konferenci klinické farmakologie v Olomouci.

V pátečním bloku Klinická farmakologie antibiotik prezentovala dr. Rychlíčková svoje zkušenosti s terapeutickým monitorováním hladin kolistinu a s iniciací akademického klinického hodnocení. Studie COL-ECMO2022, která je realizovaná ve spolupráci s infrastrukturou CZECRIN, má za cíl zhodnotit farmakokinetiku kolistinu u pacientů na extrakorporální membránové oxygenaci.

Sobotní program zahájila doc. Demlová zvanou přednáškou Central European Advanced Therapy and Immunotherapy Center (CREATIC), díky které mohlo publikum nahlédnout pod pokličku unikátnímu evropskému projektu, který odstartuje 19. září. Hovořila o vzniku, roli centra a spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací buněčných a genových terapií pro vzácná onemocnění.

Za CORE Farmakologického ústavu představila dr. Čechová mezinárodní projekt CONSCIOUS II, zaměřený na postgraduální vzdělávání v oblasti klinických studiích. Hlavním záměrem prezentace bylo pozvat publikum na pilotní výuku 2024, jejíž registrace bude každým dnem spuštěna. Následná diskuze naznačuje zájem o účast na pilotní výuce, ale také o její další využití v celoživotním vzdělávání.

 

🧪CREATIC https://creatic.muni.cz/

👨🏼‍🏫CONSCIOUS II https://www.conscious2.eu/

💊COL-ECMO2022 https://doi.org/10.1136/bmjopen-2023-071649