DONet CZECRIN-PNEUMO oficiálně zahájil svou činnost

aktuálně

25. září 2023

Kick-off CZECRIN PNEUMO DONet

V souvislosti s novým dotačním obdobím je snahou CZECRINu také rozšíření oborově orientované sítě DONets (Disease Oriented Networks). Nově tak vzniká DONet CZECRIN – PNEUMO, jehož fungování bylo oficiálně zahájeno 20. září 2023 společným setkáním zástupců všech zapojených pracovišť a stanovením Boardu. Předsedou sítě byl zvolen docent Vladimír Koblížek, přednosta plicní kliniky FN Hradec Králové a místopředsedkyní profesorka Martina Koziar Vašáková, přednostka pneumologické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice.

DONet CZECRIN – PNEUMO je oborově specializovaná sít se zaměřením na oblast pneumologie, jejímž cílem je propojení odborníků a pracovišť v celé ČR a umožnění tak efektivního a úspěšného provádění nekomerčních klinických studií a celonárodních i mezinárodních projektů KH.