Rekordní účast konference 6. celostátního setkání studijních sester a koordinátorů klinických hodnocení

aktuálně

13. září 2023

Rekordní účast konference 6. celostátního setkání studijních sester a koordinátorů klinických hodnocení

Již pošesté se v Brně sešli koordinátoři klinických studií a studijní sestry z celé České republiky. Tradiční odborná konference, kterou pořádá Masarykův onkologický ústav za podpory CZECRIN a nadačního fondu PharmAround, proběhla 7. září 2023 na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

Zájem o konferenci se každým rokem navyšuje. Letos zaznamenala již přes 200 účastníků, mezi kterými byli zástupci 25 českých a 4 slovenských zdravotnických zařízení, a také zástupci 10 farmaceutických společností a CRO, které v České republice klinické studie realizují. Letos poprvé na konferenci zavítali také představitelé vedení zdravotnických zařízení, kteří diskutovali o vzdělávání a pracovních podmínkách studijních koordinátorů.

„Tradice setkávání studijních koordinátorů začala už v roce 2012, kdy se jednalo o komorní akci pro 55 lidí. Těší nás, že z toho během let vyrostla velká odborná konference, která má vždy velmi příjemnou atmosféru, a kromě zajímavých přednášek si účastníci odnášejí i zážitky z osobního setkávání, vzájemné podpory a výměny zkušeností,“ říká Michaela Hanáková z realizačního týmu Masarykova onkologického ústavu.

Program letošního ročníku odrážel skutečnost, že se studijní koordinátor stává etablovanou profesí, která nachází nenahraditelné místo ve všech typech zdravotnických zařízení a ve všech oblastech medicíny. Koordinátor klinických studií je odborným pracovníkem, který vykonává roli manažera klinické studie ve zdravotnickém zařízení, koordinuje studijní tým, dohlíží na dodržování protokolu studie, a především se podílí na náboru pacientů, se kterými je v kontaktu při každé návštěvě, zajišťuje jejich edukaci a provádí specializované činnosti. Nejčastěji se jedná o nelékařského zdravotnického pracovníka.

První blok konference se věnoval změnám, které klinické studie z hlediska jejich praktické realizace za 20 let doznaly a nastínil směry, kterými se studie v blízké době vydají – decentralizované studie, využití Home Care a implementace elektronické zdrojové dokumentace.

Druhá část konference nahlédla do praxe studijních koordinátorů v intenzivní medicíně, dětské onkologii a také zákulisí práce externích koordinátorek, které působí ve více centrech v rámci Site Management Organization.

Na závěr konference zazněly v rámci přednášek i panelové diskuse názory na roli studijních koordinátorů z pohledu zdravotnických zařízení, lékařů i představitelů zadavatelů studií. Napříč zástupci jednotlivých aktérů panuje shoda na tom, že bez zapojení koordinátorů klinických studií není realizace studií ve zdravotnických zařízeních možná. Dlouhodobě však zůstává k řešení jejich specializační vzdělávání a formalizace profese v rámci Katalogu prací.

V rámci konference proběhla také premiéra snímku Den s koordinátorkou klinické studie v produkci Masarykova onkologického ústavu. Zachycuje běžné činnosti v rámci pracovního dne koordinátora klinických studií a bude sloužit jako edukační i propagační materiál této profese.