Pozvánka na Multiplier event Projektu CONSCIOUS II

workshop

16. března 2023

Pozvánka na Multiplier event Projektu CONSCIOUS II – Interprofessional curriculum for future investigators in clinical trials

Dovolujeme si vás pozvat na první Multiplier Event, který se bude konat dne 12. května 2023 na Université Paris Cité v Paříži, Francie.
Registrace 

O čem je projekt CONSCIOUS II?
Projekt CONSCIOUS II je vzdělávací projekt zaměřený na oblast klinických studií. Jeho cílem je rozvíjet dovednosti potřebné k provádění vysoce kvalitních akademických klinických studií a také dovednosti k efektivnímu šíření získaných výsledků.
Projekt je podpořen evropskou infrastrukturou ECRIN, zároveň i jeho národními partnery – CZECRIN a další. V roli koordinátora je tentokrát Masarykova univerzita, partnery zůstávají všechny univerzity, které se podílely na přípravě předchozího projektu CONSCIOUS.

Co lze od této akce očekávat?
Hlavními diskutovanými tématy budou mezioborové dovednosti budoucích řešitelů akademických klinických studií – vedení týmů, akademické a regulační publikování a výukové dovednosti. Diskutovat se bude také o výzvách a strategiích integrace výstupů projektu do vysokoškolského vzdělávání.

Informace o akci
Půldenní akce (od 10:30 do 15:00). Oficiálním jazykem je angličtina. Účast na akci je bezplatná, je však nutná registrace. Uzávěrka registrace: 5. května 2023. Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Více informací zde.

Akce se bude konat na Université Paris Cité, kampus Odeon, site des Cordeliers, 15 rue de l’Ecole de médicine.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně akce kontaktujte:
Viktoria Nagy, viktoria.nagy@ymail.com
nebo Jitka Rychlíčková, rychlickova@med.muni.cz

Partneři projektu CONSCIOUS II
ERASMUS+ KA2 „Curriculum Development of Human Clinical Trials for the Next Generation of PhD Students and Early Career Researchers in the Medical, Science, Pharmacy and Health Professions“