KH HALF a CZECRIN součástí Olomouckých hematologických dní

Klinické studie

21. června 2022

Záhlaví

KH HALF a CZECRIN součástí Olomouckých hematologických dní

Ve čtvrtek 26. 5. 2022, první den kongresu XXXIV. Olomoucké hematologické dny (https://www.olhemdny.cz/), proběhlo jednání CELL a Leukemické sekce, do kterého byl začleněn investigátorský meeting klinického hodnocení HALF. Meetingu se zúčastnily nejen lékaři, ale také studijní sestry a koordinátoři a bylo předneseno 8 přednášek zaměřených na aktuálně řešená témata, např. dosavadní průběh studie, nábor pacientů, logistika vzorků nebo informace k přidělenému grantu AZV a jeho procesování. Do programu byla zařazena i přednáška VI CZECRIN, která účastníky seznámila s aktuálním stavem vyplňování dat do databáze a obecnými závěry z dosavadního monitorování center.

Studie HALF si klade za cíl zhodnotit efektivitu a bezpečnost vysazování inhibitorů tyrozinkináz po předchozí dvoustupňové redukci dávky u pacientů s chronickou myeloidní leukemií v hluboké molekulární remisi. Zadavatelem multicentrického klinického hodnocení je Masarykova univerzita a doposud byla iniciováno 7 center, v posledním centru probíhají finální přípravy pro jeho iniciaci. Nábor subjektů hodnocení do studie je prodloužen do  31. 12. 2022 a aktuálně je zařazeno 159 pacientů.