Průběh KH REMED

Klinické studie

13. června 2022

Záhlaví

Průběh KH REMED

Nábor do studie REMED zabývající se onemocněním COVID-19 v závažném stavu byl ke dni 9. 3. 2022 z důvodu ustupující pandemie ukončen. Zadavatelem tohoto klinického hodnocení je Fakultní nemocnice Brno a je realizováno ve spolupráci s výzkumnou infrastrukturou CZECRIN. Na studii se aktivně podílí 8 center napříč Českou republikou, která do studie zařadila celkem 235 pacientů z 300 plánovaných. V tuto chvíli probíhá statistické vyhodnocení primárního cíle a příprava publikace. Zařazení pacienti budou podle schváleného protokolu ve studii dále sledováni.

Více o KH REMED.