CZECRIN na Brněnských onkologických dnech

workshop

13. listopadu 2023

CZECRIN na Brněnských onkologických dnech

Na úvod letošního 47. ročníku Brněnských onkologických dnů uspořádal CZECRIN ve spolupráci s nadačním fondem PharmAround workshop pro mladé lékaře a mediky na téma Praxe v klinickém výzkumu.

Program workshopu
Regina Demlová uvedla účastníky do problematiky a představila, co je dobré vědět o klinické fázi vývoje léčiv v praxi. Přednášející Iveta Selingerová a Adam Svobodník představili posluchačům statistický design a analýzu dat v klinických studiích, role molekulárně genetického testování a závěry patologa v personalizovaných designech klinických studií. Lenka Součková seznámila publikum se vzdělávacími programy CZECRIN ACADEMY.

 

Meeting CZECRIN ONCO DONet
V rámci Brněnských onkologických dnů se také sešli členové oborové sítě CZECRIN ONCO DONet, kteří si sdělovali informace a updaty studií a probíhajících projektů CZECRIN ONCO RASmiR, GastroPET, GENESIS, SCREPAN a řešili návrh nových klinických studií DESPERADO a ORAY.