Sborník abstraktů k Výroční vědecké konferenci Národní výzkumné iktové sítě STROCZECH

workshop

16. října 2023

Sborník abstraktů k Výroční vědecké konferenci Národní výzkumné iktové sítě STROCZECH

V pátek 8. září se v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně uskutečnila první Výroční Vědecká konference Národní výzkumné iktové sítě STROCZECH,
která v současné době propojuje 24 iktových center po celé České republice a je součástí infrastruktury CZECRIN.

Ke konferenci vyšel také sborník abstraktů, který je k nahlédnutí zde.

 

Cílem Výroční vědecké konference bylo seznámit účastníky s aktuálním děním v rámci sítě STROCZECH, shrnout dosavadní úspěchy a umožnit diskuzi nad realizovanými i plánovanými projekty. Za tímto účelem se ve zlínské nemocnici sešlo více než 40 lékařů a výzkumníků, kteří se na přípravě a realizaci akademických klinických studií v rámci sítě STROCZECH podílí.

V první části konference byly prezentovány výsledky akademických klinických studií, realizovaných v rámci sítě STROCZECH, které se podařilo v posledním roce dokončit. Tyto klinické studie, které byly zaměřeny na diagnostiku, akutní léčbu i sekundární prevenci cévních mozkových příhod, přináší evidence-based údaje, které mohou v budoucnu ovlivnit postupy, které jsou v současnosti zavedeny jako standardní péče u pacientů s cévní mozkovou příhodou.

V odpoledních blocích konference byly prezentovány realizované a připravované projekty, a to jak autorské, tak i mezinárodní. Hosty konference byli také zástupci preklinického výzkumného clusteru STROKE Brno, největšího konsorcia ve střední a východní Evropě, kteří upozornili na úskalí výzkumu v laboratorních podmínkách a prezentovali nejnovější poznatky a zástupkyně Health Management Institutu, která představila celosvětovou vzdělávací kampaň Hrdinové FAST, implementovanou v 37 zemích světa zaměřenou na osvětu o příznacích mrtvice.