Cesta léku – seminář pro středoškolské studenty

seminář

31. října 2022

Záhlaví

Středoškoláci pátrali po ztraceném profesorovi farmakologie

Cesta léku bylo jedno z témat, které Farmakologický ústav nabídl středoškolským studentům jako vzdělávací seminář pod záštitou Juniorské akademie LF MU.
Toto téma dlouhodobě navazuje na výzkumné zaměření Farmakologického ústavu a výzkumné infrastruktury CZECRIN.

Program semináře obsahoval teorii vysvětlující jednotlivé etapy výzkumu a vývoje nových léčiv i samostatnou praktickou část. V odborné části si studenti vyslechli přednášky, které jim podaly ucelený obraz o tom, jaké existují druhy léčiv a nejčastější metody, jak je objevit. Dozvěděli se, co je to preklinický výzkum, farmakovigilance
a principy stanovení ceny nového léčiva. Aby se studenti zapojili také aktivně, byla pro ně připravena úniková hra na téma klinické studie. Úkolem studentů bylo najít ztraceného profesora farmakologie. Během pátrání se středoškoláci mimoděk naučili jednotlivé fáze klinických studií a způsob zařazení pacientů do těchto studií.
Dále se seznámili s různými lékovými formami a v neposlední řadě sami připravili hodnocený léčivý přípravek v laboratořích Farmakologického ústavu.

„Vzhledem k pozitivní zpětné vazbě plánujeme nabídnout nové termíny semináře dalším středoškolským studentům“ dodává garantka semináře PharmDr. Lenka Součková, Ph.D.

Aktuální nabídku vzdělávacích kurzů Juniorské akademie naleznete zde.