Setkání náměstků na CZECRIN Boardu přineslo konkrétní návrhy k procesu provádění klinických hodnocení

setkání

7. listopadu 2022

Záhlaví

Setkání náměstků na CZECRIN Boardu přineslo konkrétní návrhy k procesu provádění klinických hodnocení

Ve středu 3.11. proběhlo na LF MU podzimní setkání náměstků fakultních nemocnic a dalších zdravotnických zařízení pod hlavičkou CZECRIN Boardu.

Doc. MUDR. Regina Demlová Ph.D., ředitelka výzkumné infrastruktury CZECRIN, prezentovala výhled do dalšího období v letech 2023–2026 a zhodnotila dosahování stanovených cílů infrastruktury. Dále byly na setkání představeny nové trendy a směřování v oblasti vzdělávání v podobě CZECRIN Academy, klíčové indikátory projektu
a nástroje pro posílení jejich naplňování pro další projektové období a přehled změn v rámci novely zákona o zdravotních službách.

Setkávání na úrovni náměstků VaV přináší velmi cenné návrhy a řešení, které vedou k procesu provádění klinických hodnocení.
Další setkání CZECRIN Boardu se uskuteční na jaře 2023.