Generální ředitel ECRIN Jacques Demotes navštívil výzkumnou infrastrukturu CZECRIN

network

24. října 2022

Záhlaví

Generální ředitel ECRIN Jacques Demotes navštívil výzkumnou infrastrukturu CZECRIN

Generální ředitel ECRIN Jacques Demotes navštívil výzkumnou infrastrukturu CZECRIN

Generální ředitel celoevropské výzkumné infrastruktury ECRIN Jacques Demotes se sešel se zástupci české infrastruktury klinického výzkumu CZECRIN. Setkání se uskutečnilo 19. října na půdě Simulačního centra Lékařské fakulty MU a do diskuse se na dálku připojila také Christine Kubiak, výkonná ředitelka ECRIN.
Na schůzce mimo jiné zazněla témata týkající se strategií a výzev pro budoucí období v horizontu let 2023 až 2026.

Jacques Demotes se v Brně účastnil Mezinárodní konference o výzkumných infrastrukturách ICRI 2022 (19. – 21. října), jež hostila nejvlivnější světové osobnosti z oblasti vědy a výzkumu. Mezi významné hráče této konference patřila bezpochyby Masarykova Univerzita, která participuje celkem ve 13 výzkumných infrastrukturách, mimo jiné je hostitelskou institucí infrastruktury CZECRIN.