TRANSVAC2

TRANSVAC2 je navazující projekt evropské sítě TRANSVAC pro výzkum a vývoj profylaktických i terapeutických vakcín, financovaný v rámci 7. RP. Konsorcium TRANSVAC2 zahrnuje přední evropské instituce a směřuje k založení plně funkční a udržitelné evropské infrastruktury pro výzkum a vývoj vakcín. TRANSVAC2 podporuje inovace jak pro vývoj profylaktické, tak terapeutické vakcíny na základě komplexního přístupu zaměřeného na onemocnění, čímž se optimalizují zkušenosti a odborné znalosti získané během vývoje lidských i zvířecích vakcín. Toho je dosaženo díky translačnímu přístupu s podporou spolupráce mezi veřejnými institucemi v Evropě a průmyslovými partnery. TRANSVAC2 se doplňuje a integruje se stávajícími evropskými výzkumnými infrastrukturami ve veřejném i soukromém sektoru. Tím přispěje k vývoji účinných produktů zaměřených na evropské i globální zdravotní problémy, zvládání zátěže a šíření infekčních nemocí.

TRANSVAC: European Vaccine Research and Development Infrastructure