FGF2-STAB® – ENANTIS

Rekombinantní protein FGF2-STAB® je stabilizovaný růstový faktor, který byl vyvinut Masarykovou univerzitou ve spolupráci s její spin-off společností Enantis. FGF2-STAB® je molekula vylepšená proteinovým inženýrstvím a oproti nativní formě FGF2 má prodloužený biologický účinek. Při 37 °C je tato stabilní molekula aktivní namísto pár hodin i po více než třicet dní, což usnadňuje její použití jako činidla v buněčných kulturách. FGF2-STAB® má také potenciál v oblasti léčby řady onemocnění – zejména jde o odvětví regenerativní medicíny. Při aplikaci na ránu tento protein podporuje proces angiogeneze a vaskularizace, proliferaci a migraci fibroblastů a zvyšuje pohyblivost keratinocytů během reepitelizace. Dále má schopnost stimulace produkce kolagenasy, redukci vzniku jizev a potlačení vzniku zánětlivé reakce. Cílem spolupráce CZECRIN a ENANTIS je posunutí FGF2-STAB® směrem ke klinickým aplikacím, jako potenciálního produktu do fází klinického testování a ve výsledku zejména blíže k pacientům s vybranou indikací.