KH INFURO

KLINICKÉ HODNOCENÍ INFURO

INFURO je designované jako monocentrické, prospektivní, randomizované, dvojitě zaslepené, cross-over klinické hodnocení fáze II., jehož cílem je ověření bezpečnosti a tolerance inhalace furosemidu u pacientů s dušností. Dušnost je jedním z nejčastějších symptomů ve vnitřním lékařství. Má nepříznivý vliv na kvalitu života pacientů a je rovněž nezávislým prediktorem mortality u nemocných s kardiovaskulárními a respiračními nemocemi. Stále však chybí bezpečná a efektivní terapie kauzálně neovlivnitelné dušnosti zejména v paliativní péči.

Zadavatelem klinického hodnocení je Fakultní nemocnice Hradec Králové, kde studie pod vedením doc. MUDr. Vladimíra Koblížka, Ph.D. a jeho kolegů probíhá.

NÁBOR PACIENTŮ

Klinické hodnocení bylo iniciováno a zahájeno v únoru 2024, v současné chvíli je zařazeno 17 pacientů ze 102 celkově plánovaných.

Dokumenty k projektu

Kontakty

Zadavatel studie:

Fakultní nemocnice Hradec Králové | doc. MUDr. Vladimíra Koblížka, Ph.D.

Projektová manažerka:

Ing. Karolína Grodová | karolina.grodova@med.muni.cz a MUDr. Michal Švarc