KH ETAPA

KLINICKÉ HODNOCENÍ ETAPA

ETAPA je randomizovaná a placebem kontrolovaná studie časné cílené léčby patentovaného ductus arteriosus paracetamolem u dětí s extrémně nízkou porodní hmotností. Jejím zadavatelem je University College Dublin v čele s hlavním zkoušejícím – profesorem Janem Miletinem.

V Česku klinické hodnocení probíhá ve dvou pražských centrech – FN Motol a Ústav pro péči o matku a dítě v Podolí. Obě centra byla iniciována během září 2023 a dne 9.11.2023 byl randomizován první subjekt hodnocení v centru Ústav pro péči o matku a dítě, čímž bylo klinické hodnocení zahájeno.

Plánovaný nábor pacientů potrvá přibližně rok.

Eudra-CT: 2020-004245-37

Zdroj: ÚPMD, nicu_upmd

NÁBOR PACIENTŮ

Nábor pacientů do studie byl zahájen v listopadu 2023.

Kontakty

ctc.czecrin@med.muni.cz, adela.bartova@med.muni.cz