Ve FN Brno probíhá hodnocení buněčné terapie vyvinuté infrastrukturou CZECRIN pro pacienty s nemocí motýlích křídel  

klinická studie

28. listopadu 2022

Záhlaví

Ve FN Brno probíhá hodnocení buněčné terapie vyvinuté infrastrukturou CZECRIN pro pacienty s nemocí motýlích křídel

Ve spolupráci infrastruktury CZECRIN (Lékařská fakulta MU) a Fakultní nemocnice Brno byla zahájena akademická klinická studie pro pacienty s vzácným vrozeným onemocněním epidermolysis bullosa (EB) známým také jako nemoc motýlích křídel. Cílem klinického hodnocení je ověřit bezpečnost léčivého přípravku a získat první informace o tom, nakolik podávaná buněčná terapie podporuje hojení chronických ran.

Klinickou studii realizuje tým lékařů a sester z Kliniky popálenin a plastické chirurgie FN Brno a EB Centra při Dětském kožním oddělení Pediatrické kliniky FN Brno. V polovině října 2022 byl léčivý přípravek podán prvnímu pacientovi. Po nezbytném 24hodinovém pozorování byl muž v dobrém stavu propuštěn z nemocnice domů a pravidelně bude docházet na další kontroly a k opakovanému podání přípravku. Ve studii bude sledován po dobu jednoho roku. Do konce roku 2022 a na počátku roku 2023 bude přípravek podán dalším třem pacientům. Poté proběhne první analýza bezpečnosti léčby a v případě příznivých výsledků budou do studie zařazeni další pacienti.

Léčivý přípravek buněčné terapie tvoří tzv. mezenchymální stromální buňky (MSC). Tyto buňky v lidském organismu napomáhají opravám poškozených tkání a usměrňují přehnané funkce imunitního systému. Podle dosavadního výzkumu mají MSC hojivý potenciál u akutních i chronických ran různého původu. Na vývoji přípravku pracovali několik let odborníci z pracoviště Advanced Cell Immunotherapy Unit (ACIU) při Farmakologickém ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, kteří v „čistých prostorách“ (GMP) připravují léčivý přípravek MSC z tukové tkáně zdravých dobrovolníku.

Výše zmíněná klinická studie vznikla za podpory pacientské organizace DEBRA ČR, z.ú.

 

Tisková zpráva