Školení klinického hodnocení pro IHOK

školení

23. listopadu 2022

Záhlaví

Školení klinického hodnocení pro IHOK

Na žádost profesora Mayera, přednosty Interní hematologické a onkologické kliniky (IHOK) FN Brno, připravila výzkumná infrastruktura CZECRIN školení na aktuální témata týkající se klinického hodnocení. Dvouhodinové školení proběhlo v úterý 15. 11. 2022 v prostorách Farmakologického ústavu LF MU a zúčastnilo se ho 18 zájemců kliniky IHOK.

Na úvod zaznělo sdělení na téma „Nařízení o klinických hodnoceních (Nařízení EU 536/2014) a systém CTIS“. Toto nařízení harmonizuje postupy předkládání, hodnocení a dohledu v oblasti klinických hodnocení v EU prostřednictvím informačního portálu CTIS. Druhé téma školení se pak týkalo požadavků na provádění studií first-in human (FIH) dle nové legislativy. Školení bylo velmi interaktivní s mnoha dotazy a širokou diskuzí.