Úspěšně proběhla CZECRIN vědecká výroční konference 2022

Akce

12. července 2022

Záhlaví

Úspěšně proběhla CZECRIN vědecká výroční konference 2022

Před měsícem, 9. června 2022, proběhla již čtvrtá CZECRIN výroční vědecká konference 2022. Po loňském online ročníku jsme se letos konečně mohli setkat osobně. Protože jsme však spatřovali výhody i v online podobě, rozhodli jsme se uspořádat první CZECRIN hybridní konferenci většího formátu. Hybridní podoba nám umožnila nejen zvýšit dostupnost pro zájemce o účast, ale také přizvat zahraniční hosty. Jeden ze 4 bloků konference tak byl věnován zahraniční spolupráci a probíhal celý v anglickém jazyce. Mezi přednášejícími jsme osobně mohli uvítat Jona Salmanton Garcíu, který hovořil o projektu VACCELERATE.

Akce se věnovala 4 hlavním tématům, kterými byly Oborově orientované sítě, metodologie klinických studií, konkrétní výsledky jednotlivých studií a zmiňovaná zahraniční spolupráce.

Konference čítala celkem 90 účastníků a těšila se tak velkému zájmu. Skvělý ohlas na konferenci byl vítanou odměnou organizátorům. Zpětnou vazbu účastníků jsme již zpracovali a získané postřehy se pokusíme v maximální míře uplatit při konání další akce.

Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních pilířů infrastruktury CZECRIN je Open Access, přinášíme Vám nyní, se svolením přednášejících, prezentace a přednášky z celé konference.

Pozvánku a program konference najdete zde. Pro zájemce přikládáme Sborník abstraktů.

Konference byla garantována Českou lékařskou asociací a byla ohodnocena 6 kredity.