CZECRIN Výroční vědecká konference 2022

FNUSA-ICRC

9. června 2022

Záhlaví

CZECRIN Výroční vědecká konference 2022

Pozvánka

Vážené kolegyně a kolegové z řad lékařů, výzkumníků a studentů, milí příznivci CZECRIN,

Dovolujeme si Vás pozvat na Výroční vědeckou konferenci CZECRIN 2022, která proběhne 9. června 2022 ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Velice nás těší, že letošní ročník můžeme konečně uspořádat tváří v tvář a opět se na živo setkat. Zároveň však víme, že online propojení umožnilo v minulém ročníku účast i těch, kteří by to jinak kvůli vzdálenosti nebo času nezvládli. Rozhodli jsme se pro to, že letošní ročník uspořádáme i s možností online připojení!

Prohlédněte si Save the Date k naší konferenci a podívejte se na podrobný program, který obsahuje tyto tématické bloky:

  1. Disease Oriented Networks
  2. Věda na druhou
  3. Výsledky akademických klinických studií
  4. Mezinárodní spolupráce (blok proběhne v anglickém jazyce)

Těšíme se na Vás!

Shrnutí akce

9. června 2022, proběhla již čtvrtá CZECRIN výroční vědecká konference 2022. Po loňském online ročníku jsme se letos konečně mohli setkat osobně. Protože jsme však spatřovali výhody i v online podobě, rozhodli jsme se uspořádat první CZECRIN hybridní konferenci většího formátu. Hybridní podoba nám umožnila nejen zvýšit dostupnost pro zájemce o účast, ale také přizvat zahraniční hosty. Jeden ze 4 bloků konference tak byl věnován zahraniční spolupráci a probíhal celý v anglickém jazyce. Mezi přednášejícími jsme osobně mohli uvítat Jona Salmanton Garcíu, který hovořil o projektu VACCELERATE. Akce se věnovala 4 hlavním tématům, kterými byly Oborově orientované sítě, metodologie klinických studií, konkrétní výsledky jednotlivých studií a zmiňovaná zahraniční spolupráce. Konference čítala celkem 90 účastníků a těšila se tak velkému zájmu. Skvělý ohlas na konferenci byl vítanou odměnou organizátorům. Zpětnou vazbu účastníků jsme již zpracovali a získané postřehy se pokusíme v maximální míře uplatit při konání další akce.

Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních pilířů infrastruktury CZECRIN je Open Access, přinášíme Vám nyní, se svolením přednášejících, prezentace a přednášky z celé konference.

Konference byla garantována Českou lékařskou asociací a byla ohodnocena 6 kredity.

Pro zájemce přikládáme také odkaz na sborník konference.