Publikace CZECRINu v časopisu Critical Care

Publikace

15. ledna 2023

Publikace CZECRINu v časopisu Critical Care

Se začátkem roku 2023 bychom rádi připomněli významný publikační počin roku předcházejícího, neboť si to jeho významnost zaslouží. V červenci minulého roku vyšel v magazínu Critical Care článek s titulem Palliative care practice and moral distress during COVID-19 pandemic (PEOpLE-C19 study): a national, cross-sectional study in intensive care units in the Czech Republic, na jehož obsahu se podílela skupina lékařů a výzkumníků z LF MU, FN Brno a výzkumné infrastruktury CZECRIN.

Článek přinesl část výsledků dotazníkové studie PEOpLE-C19, která vznikala v době COVID-19 pandemie a zkoumala procesy rozhodování v závěru života, morální distres lékařského i nelékařského personálu pečujícího o pacienty v paliativní péči na JIP a také vlastní praxi paliativní péče v České republice. Článek pojednávající o výsledcích vlastní praxe paliativní péče na JIP je přijat k publikaci v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína. Výsledky studie PEOpLE-C19 byly jedním z podnětů, které se podílely na vzniku iniciativy RIPE-ICU (Research Initiative in Palliative Care and Ethics in ICU), která má za cíl dále rozvíjet výzkum a vzdělávání v tématu paliativní péče na JIP (ICU). V současné době je v přípravě studie PEOpLE-C19 EN, která má za cíl zmapovat morální distres a proces rozhodování v závěru života v Evropě.

Časopis Critical Care patří mezi velmi kvalitní mezinárodní, recenzované magazíny klinického lékařství. Jeho hlavním cílem je poskytnout ucelený přehled o oboru intenzivní péče a tím se podílet na zlepšování péče o kriticky nemocné pacienty získáváním, diskutováním, šířením a propagací informací založených na nových poznatcích významných pro intenzivní medicínu.