Setkání zástupců infrastruktury CZECRIN, SLOVACRIN a POLCRIN v Praze

setkání

24. ledna 2023

Setkání zástupců infrastruktury CZECRIN, SLOVACRIN a POLCRIN v Praze

V Praze se v polovině ledna uskutečnilo setkání partnerů výzkumné infrastruktury ECRIN. Představitelé CZECRINu, SLOVACRINu a POLCRINu se společně potkali, mimo jiné, při příležitosti nedávného připojení Polska k celoevropské infrastruktuře ECRIN (Polsko se stalo plnohodnotným členem ECRIN v listopadu 2022).

Cílem meetingu bylo nejen osobní seznámení zástupců infrastruktur, ale zejména představení činností, procesů a postupů v jednotlivých státech a sdílení zkušeností v oblasti klinického výzkumu na národní i mezinárodní úrovni. Docentka Demlová prezentovala činnosti CZECRINu
a nastínila partnerům možnosti spolupráce.

Z dlouhodobého hlediska setkání akcentovalo význam pro zvýšení a upevnění vzájemné spolupráce včetně plného využití možností a zdrojů,
které evropská síť ECRIN nabízí.