První multicentrická studie podaná a schvalovaná přes CTIS

Klinické studie

16. srpna 2022

Záhlaví

První multicentrická studie podaná a schvalovaná přes CTIS

Studie EU-SolidAct, jejímž účelem je cestou platfor​m-designu vyhodnotit bezpečnost a účinnost terapeutických látek u hospitalizovaných pacientů s diagnostikovaným onemocněním COVID 19, je v České republice realizována ve spolupráci s výzkumnou infrastrukturou CZECRIN. Je první multicentrickou studií, která byla podána a schvalována cestou nového evropského portálu CTIS (více informací k portálu naleznete v naší zprávě z 25. 5. 2022).

Důvod, proč se zadavatel rozhodl předložit studii novým způsobem, o výhodách a zkušenostech z portálu si můžete přečíst v rozhovoru s Inge Christofferem Olsnem, zástupcem zadavatele Oslo University Hospital, v červencovém newsletteru Evropské lékové agentury.