V ČR zahájen nábor pacientů do klinického hodnocení TTV-GUIDE IT

Klinické studie

21. září 2022

Záhlaví

V ČR zahájen nábor pacientů do klinického hodnocení TTV-GUIDE IT

V úterý 13. září 2022 byl v České republice zahájen nábor pacientů do klinického hodnocení TTV-GUIDE IT, do kterého se aktivně zapojuje i výzkumná infrastruktura CZECRIN. Jedná se o non-inferiorní, randomizované a kontrolované hodnocení porovnávající bezpečnost, snášenlivost a předběžnou účinnost mezi standardní a Torque Teno virem řízenou imunosupresí u stabilních dospělých příjemců transplantátu ledvin s nízkým imunologickým rizikem v prvním roce po transplantaci. Zadavatelem této studie je Lékařská univerzita ve Vídni a v České republice bude probíhat v jediném centru IKEM, kde je hlavním zkoušejícím pan prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. Podrobněji se o problematice tohoto klinického hodnocení můžete dozvědět zde.