Probělo 3. setkání CZECRIN ONCO

DONet

18. února 2022

Proběhlo 3. setkání CZECRIN ONCO

Dne 26. 1. 2022 se v rámci oborové konference PRAGUE ONCO pořádané v Praze, v Hotelu Clarion Congress, uskutečnilo třetí CZECRIN ONCO setkání. Hlavním tématem setkání byl připravovaný projekt sítě CZECRIN ONCO – GENESIS (Registr Molekulárních Tumor Boardů). V úvodu informovala docentka Demlová členy a hosty o podpoře nekomerčních studií v návaznosti na nařízení EU 536/2014 účinné od 31. 1. 2022. Dále převzala moderování MUDr. Radka Obermannová a prezentovala projekt GENESIS.(GENOMIC ALTERATIONS PLATFORM FOR NEXT CLINICAL STUDIES). Následovala diskuze zástupců kliniků, patologů, molekulárních biologů nad tvorbou e-platformy.