CZECRIN a FN Brno informují o vzniku podstránky pro studii REMED

Klinické studie

14. února 2022

Záhlaví

CZECRIN a FN Brno informují o vzniku podstránky pro studii REMED

Ve spolupráci FN Brno a infrastruktury CZECRIN vznikla na webu CZECRIN podstránka http://www.czecrin.cz/projekty/kh-remed, věnující se klinickému hodnocení REMED. Jedná se o studii realizovanou FN Brno, která zkoumá účinek dexamethasonu jako léčiva proti onemocnění COVID-19. Národním koordinátorem studie je pan doktor Jan Maláska.

Nově vzniklá podstránka sděluje čtenáři pomocí jednoduché infografiky nejen aktuální stav studie, ale také poskytuje důležité odkazy a dokumenty ke studii, které ocení zejména odborná veřejnost.  Podstránka je realizována jak v české, tak v anglické jazykové mutaci.