Druhý ročník konference CZECRIN Networking opět spojil zástupce výzkumné infrastruktury CZECRIN

výroční setkání

16. listopadu 2022

Záhlaví

Druhý ročník konference CZECRIN Networking opět spojil zástupce výzkumné infrastruktury CZECRIN

Stejně jako v loňském roce, i letos se dvoudenní konference CZECRIN Networking konala začátkem listopadu v Hustopečích u Brna. Cílem akce bylo zorganizovat setkání zástupců výzkumné infrastruktury CZECRIN ze všech národních poboček (i kolegyň ze SLOVACRIN) a poskytnout tak platformu pro sdílení pracovních zkušeností napříč celým procesem klinického výzkumu.

Jak také sám název napovídá, jednalo se o networking, tedy o posílení vazeb mezi jednotlivými členy infrastruktury a jejich vzájemné propojení. Někteří kolegové se tak konečně mohli seznámit tváří v tvář, ačkoliv na dálku spolupracují na každodenní bázi.

Program konference zahájila docentka Demlová proslovem, ve kterém shrnula uplynulé období infrastruktury CZECRIN a nastínila strategii do budoucna. Následoval první blok programu – tři interaktivní workshopy. Ty byly do programu zařazeny na základě zpětné vazby z loňského setkání. Vyplynula zde potřeba a zájem intenzivnější komunikace mezi jednotlivými zástupci, s cílem posílit vazby mezi pracovišti a seznámit členy infrastruktury mezi sebou.

Druhý den byl na programu blok přednášek s diskusemi. Devět náhodně složených týmů mělo za úkol připravit si myšlenkové mapy či SWOT analýzy, které sloužily jako podklad pro tvorbu otázek k následným panelovým diskusím. Byla představena a poté detailně prodiskutována tři témata: „CTIS“ pod vedením Karolíny Grodové (LF MU), „Jak na audit a inspekci u KH“ prezentovala Martina Lojová (MOÚ) a Michaela Hanáková (MOÚ) uvedla panel „Požadavky na provádění studie „first in human“ dle nové legislativy“. Týmy panelistů zahrnovaly členy infrastruktury i zástupce komerčního sektoru, což přinášelo do problematiky více pohledů.

„Vysoká účast čítající 70 osob a dosavadní kladné reakce na program i organizaci akce nás velmi těší. Příští podzim máme v plánu akci určitě opět zopakovat,“ shrnuje hlavní organizátorka konference Jana Unar Vinklerová.

Akce se konala pod garancí České asociace sester.