Do studie SEOTP byli zařazeni první 2 pacienti

klinické hodnocení

8.12. 2023

Do studie SEOTP byli na podzim zařazeni první 2 pacienti

Klinické hodnocení SEOTP zabývající se zlepšením stávajících léčebných přístupů u psychóz a jejich inovací na základě genotypu a endofenotypu bylo zahájeno dne 24. 10. 2023 ve Fakultní nemocnici Brno pod vedením prof. Libora Ustohala.

V současné době jsou do studie zařazeni 2 pacienti z celkových 200 plánovaných.