Studie pro včasnou diagnostiku karcinomu pankreatu

studie

11. prosince 2023

Studie pro včasnou diagnostiku karcinomu pankreatu

Letos na podzim navázali CZECRIN a Masarykův onkologický ústav (MOÚ) spolupráci se společností Lipidica, a.s.

Společně se budou podílet na realizaci studie funkční způsobilosti lipidomického testu LDPC pro včasnou diagnostiku karcinomu pankreatu. Cílem studie je ověření senzitivity a specificity testu, který by po úspěšném dokončení studie a získání CE značky mohl být využit v běžné praxi v rámci screeningových programů osob ve zvýšeném riziku výskytu karcinomu.

Studie bude probíhat v České republice v celkem 12 centrech.

 

Lipidica, a.s. vyvíjí efektivní, laboratorní, neinvazivní a včasnou diagnostiku zhoubných novotvarů. Opírá se o základní výzkum v oblasti využití analýzy lipidomu, propojený s matematickým modelováním a algoritmy umělé inteligence.