CZECRIN v rámci projektů H2020

H2020

12.2.2021

ECHO zmiňuje nejenom CZECRIN a jeho účast v programu H2020

Rámcový program Evropské unie pro výzkum a inovace na období 2014–2020 – Horizont 2020 (H2020) – určuje rámec pro unijní podporu výzkumných a inovačních činností. Sestává se ze 7 priorit, z nichž jednou je Vynikající věda (Excellent Science).  Právě tento pilíř projektů H2020 zaštiťuje projekty, na kterých se podílí mimo jiné infrastruktura CZECRIN. Zapojení do projektů financovaných v rámci Horizon 2020 je klíčovým ukazatelem úspěšnosti a mezinárodního uznání vysoké odbornosti.

CZECRIN v rámci projektů H2020 obsadil ve finálním hodnocení počtu účastí první místo v rámci zapojení Konsorcií evropských výzkumných infrastruktur (ERIC), jakožto český národní uzel ECRIN ERIC. ECRIN-ERIC navíc prokázal nejvyšší účast mezi zapojenými ERIC na projektech H2020 se zapojením se do 47 projektů, z čehož v 16 projektech byly zapojeny subjekty ČR. Tyto subjekty se ve zmíněných 16 projektech H2020 zapojily celkem s 24 účastmi. „To znamená, že se český subjekt účastnil téměř 35 % projektů, které ECRIN-ERIC získal. ECRIN-ERIC prokázal svou společenskou užitečnost také účastí v evropských společných programech, v případě české účasti konkrétně v projektu evropského Společného programu pro vzácné nemoci (kofinancovaném MŠMT). To je velmi dobrý výsledek jak pro evropskou, tak národní úroveň řízení ECRIN- ERIC/CZECRIN”, uvádí TC AV ČR ve svém článku. Na druhém místě se v počtu účastní nachází BBMRI.

Graf 1: Účast českých institucí v projektech H2020 společně s ERIC, ve kterých je členem ČR (Zdroj: EK – e-CORDA, zpracování: Technologické centrum AV ČR*)

Ve vedení celkové účasti českých institucí v projektech H2020 společně s ERIC je Masarykova univerzita (koordinátor CZECRIN) s 19 účastmi. Ve zúčastněných institucích najdeme také další instituce spadající do sítě CZECRIN. Masarykova univerzita se současně dostala na první místo účastí v projektech H2020 společně s ECRIN-ERIC. Z 16 projektů ve kterých byly zapojeny subjekty ČR, byla Masarykova Univerzita zapojena v 9 z nich.

Graf 2: Účast subjektů ČR spolu s ECRIN – ERIC (Zdroj: EK – e-CORDA, Zpracování: Technologické centrum AV ČR*)

Celý článek Evropské právnické osoby ERIC a jejich účast v programu H2020 společně se zajímavými odkazy a grafickým znázorněním najdete zde.

 

ZDROJ: *Echo: informace o evropském výzkumu, vývoji a inovacích [online].  2020 [cit. 2021-02-12]. ISSN 1214-7982. Dostupné z: https://www.tc.cz/cs/storage/8b0b175f9cad23a7291bc4c8039371b649154ccb?uid=8b0b175f9cad23a7291bc4c8039371b649154ccb