Studie PROSPERITIT má prvního pacienta

Klinické studie

9.2.2021

Studie PROSPERITIT má prvního pacienta

Masarykova univerzita ve spolupráci s Klinikou dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno a Klinikou dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice Motol realizuje výzkumnou studii s názvem „Pediatrická prospektivní personalizovaná studie identifikující imunitní a molekulární léčebné cíle (PROSPERITIT)“. Primárním cílem projektu je zhodnocení proveditelnosti genetického vyšetření za účelem stanovení nejlepších způsobů léčby pro vysoce rizikové dětské pacienty s nádory mozku a míchy. Tato stanovení budou probíhat za pomoci panelu vybraných genů (F1 Heme od Foundation Medicine). Předpokládaný počet pacientů zařazených do studie v ČR je 40 a 4.2. byl zařazen první pacient.